Waves background

E-shop specializovaný na krycí plachty, stínící sítě,
plachty na auta, plachty na bazén a plachty na miru ...

Pilové kotouče, kotoučové pily a kotoučové nože

Firma GSP - High Tech Saws, s.r.o., výrobce pilových kotoučů jak v sérivoé tak i v zakázkové výrobě. Firma již 50 let vyrábí HSS pilové kotouče a kotoučové nože. Nabízí samozřejmě kompletní sortiment nástrojů a strojů na dělení kovů.

 

Dělící HSS pilové kotouče na kov

Kotouče HSS jsou vyráběny s vysoce legované rychlořezné oceli speciálně určené k řezání kovu. Unikátní a specifickou vlastností těchto HSS kotoučů je jejich vysoká pevnost. Specializací jsou kotouče HSS určeny na řezání profilů, trubek, bronzu a jiného tvrdého kovu . Při řezání těchto tvrdých materiálů vznikají vysoké teploty a zde zákazník ocení další vysoce ceněnou vlastnost a tou je vysoká odolnost proti otěru. Tyto dělící okružní pily se nejvíce využívají k řezání trubek i plného materiálu jako jsou hliníkové profily, mosaz, bronz a ocel.

K dispozici zákazníkům je naše nástrojová poradna, kde proškolený personál, ochotně poradí s výběrem správných kotoučů, aby splňovaly co nejlépe parametry, které zákazník potřebuje. Při výběru kotouče s ohledem na co nejvyšší životnost je nutné dbát na doporučené množství a tvary zubů.

Kotoučové řezné nástroje zejména HSS drážkovací pilové kotouče, HSS prořezávací pily, drážkovací frézy můžeme nabídnout i v palcových mírách, jiném provedení, lišícím se např. odlišnými parametry, průměrem nebo upínacím otvorem. Dodáváme HSS kotoučové nože do všech typů kotoučových řezaček, kloboukové nože, hrncové nože, obráběcí hřebenové nože a zajišťujeme dodání v  různých povrchových úpravách. Vyhovět zákazníkovi lze i s požadavkem, který se týká snížení koeficientu tření, pro tuto vlastnost se vyrábí povlakované pilové kotouče, pasivované pilové kotouče, pilové kotouče pokryté PVD povlaky a jiné. Pilové kotouče jsou vyráběny s libovolným ozubením, které je děleno na hrubé ozubení, polohrubé ozubení i jednozubé ozubení. Ke všem našim pilovým kotoučům je samozřejmostí servisní zajištění.

Pokud máte zájem o pilové kotouče a kotoučové nože, neváhejte navštívit stránky výrobce GSP.


..........................

 

GSP - High Tech Saws, s.r.o., a manufacturer of saw blades, offers both standard and custom production. For 50 years, the company has been producing HSS slitting saw blades and disc knives. Of course, a complete range of tools and machines for metal cutting is available.

HSS Circular Saw Blades for Metal Cutting

HSS blades are made from high-alloy high-speed steel specially designed for cutting metal. A unique and specific characteristic of these HSS blades is their high strength. Specializing in cutting profiles, tubes, bronze, and other hard metals, these blades are appreciated for their high resistance to wear under the high temperatures generated during cutting. These circular saws are most commonly used for cutting tubes and solid materials such as aluminum profiles, brass, bronze, and steel.

Our tool advisory service is available to customers, where trained staff will gladly help with the selection of the right blades to best meet the customer's needs. When choosing a blade with the highest possible lifespan, it is necessary to pay attention to the recommended number and shapes of teeth.

Disc cutting tools, especially HSS slitting saw blades , HSS slitting saws , and slotting cutters , can also be offered in inch sizes, different versions differing, for example, in different parameters, diameter, or clamping hole. We supply HSS disc knives for all types of disc cutters, cap knives, cup knives, gear shaping cutters, and ensure delivery in various surface finishes. Customer requirements can also be met with requests concerning the reduction of the friction coefficient; for this property, coated saw blades, passivated saw blades, saw blades covered with PVD coatings, and others are manufactured. Saw blades are produced with any type of tooth, divided into coarse, semi-coarse, and single-tooth. Service support is a matter of course for all our saw blades.

If you are interested in saw blades and disc knives, do not hesitate to visit the GSP manufacturer's website which is here: www.slitting-saw.com